responsive site templates

GPS Album Viewer

Darmowy program, przeznaczony do przeglądania zdjęć z jednoczesną prezentacją na mapie miejsca ich wykonania.

Informacje
Instrukcja
Geotagowanie
Pobierz

GPS Album Viewer

Darmowy program, przeznaczony do przeglądania zdjęć z jednoczeną prezentacją na mapie miejsca ich wykonania.

Funkcje programu pozwalają również na zamieszczanie współrzędnych geograficznych oraz wysokości nad poziomem morza (w znacznikach EXIF zdjęcia). Takie otagowanie zdjęcia można zrobic dla grupy zdjęć, wykorzystując do tego zapisany ślad z plików *.gps, dla poszczególnych zdjęć wpisując współrzędne ręcznie lub wybierając miejsce na mapie, można również skopiować współrzędne z innego zdjęcia które takie dane ma już zapisane.

Dodatkową funkcjonalnością jest tworzenie oraz edycja galerii WWW. Tak przygotowana galerie można również przeglądać z prezentacją na mapie miejsca wykonania zdjęcia.

Geotagowanie zdjęć polega na zapisie w znacznikach EXIF współrzędnych miejsca w którym zostało zrobione. Zdjęcia takie nie różnią się niczym od innych. Jedyną różnicą jest to, że posiadają "zaszyte w sobie" informacje o miejscu w którym zostały zrobione. Są to cenne dane ze względu na możliwość obejrzenia zdjęcia i miejsca na mapie w którym zostało zrobione (do tego celu mozna również wykorzystać program GPS Album Viewer).

Pobierz

Program dla systemu Windows.
753 kb

Rozpakuj

Plik ZIP rozpakuj do dowolnego katalogu.

Uruchom

Nie wymaga instalacji - wystarczy uruchomić.

Podstawowym zadaniem programu jest możliwość przeglądania zdjęć z jednoczesną prezentacją lokalizacji na mapie miejsca w którym zdjęcie to zostało wykonane.

Dla prawidłowej prezentacji lokalizacji zdjęcie musi posiadać geotagi. Geotagi zapisywane są do zdjęcia przez niektóre aparaty fotograficzne lub niektóre smartfony. Możliwe jest również otagowanie zdjęć za pomocą tego programu.

Dla programu albumem jest zawartość całego folderu który został wybrany lub z której lokalizacji zostało otworzone zdjęcie.

Klawiszami strzałki prawo i lewo można przechodzić pomiędzy zdjęciami. Można również włączyć samoodtwarzanie.

Nad mapką znajdują się przyciski z opcjami. Powiększenia i pomniejszenia mapy, oraz wyboru typu mapy.

Znajduje się również menu z dodatkowymi opcjami: geotagowanie, pobranie geotagów z innego zdjęcia, ręcznym geotagowaniem, korekta czasu zdjęć, tworzenie galerii WWW (HTML i PHP) oraz edycja takiej galerii.

Przed otagowaniem należy wczytać ślad GPS. Możliwe jest odczytanie śladu w formacie GPX. Dodatkowo istnieje możliwość redukcji czasu zdjęć. Nie jest ona redukowana na stałe, a ma znaczenie wyłącznie podczas tagowania. Jest to dosyć istotna funkcja za względu na metodę doboru współrzędnych GPS. Pobierany jest punkt o najbliższym czasie zapisu z czasem zdjęcia (czas zdjęcia pobierany jest z EXIF zdjęcia).

Kolejną opcją jest sprawdzenie które ze zdjęć zostaną otagowane, tj. które mieszczą się w zakresie czasowym wczytanego śladu GPS. Jest to opcjonalna funkcjonalność i nie ma konieczności używania jej przed tagowaniem.

Klikając na konkretne zdjęcie widoczna jest jego miniatura oraz miejsce na mapie (o ile czas wykonania zdjęcia jest w zakresie wczytanego śladu GPS).

Po wybraniu opcji tagowania program przystąpi do dodania lokalizacji GPS do każdego zdjęcia z datami w zakresie wczytanego śladu GPS. W folderze z albumem zostanie dodany folder Backup gdzie zapisane zostaną zdjęcia w oryginalnej formie (bez geotagów).

Program pozwala na skopiowanie lokalizacji GPS z innego zdjęcia które już taką lokalizację posiada

Pozwala również na ręczne wskazanie punktu na mapie i w ten sposób otagowanie zdjęcia. Wystarczy odszukać na mapie odpowiedni punkt i kliknąć w niego. Współrzędne pojawią się w okienku z propercjami po lewej stronie. Dodatkowo możliwa jest zmiana i/lub ustawienie daty zdjęcia oraz wysokości n.p.m.

Dane zapiszą się po kliknięciu w przycisk "Zapisz w EXIF".

Dodatkowo można skorygować czas zdjęcia.

Opcja pozwala na trwałą korektę czasu pojedynczego zdjęcia, zdjęć wykonanych danym aparatem fotograficznym (w przypadku albumu ze zdjęciami wykonanych różnymi aparatami) lub korekta czasu wszystkich zdjęć.

Istnieje możliwość utworzenia galerii internetowej na podstawie zawartości folderu z albumem. Możliwe jest utworzenie galerii w formacie HTML i PHP. W przypadku galerii HTML nie ma potrzeby użycia serwera internetowego z zainstalowanym PHP (większość darmowych serwerów), galeria PHP umożliwia podpięcie do innych aplikacji w PHP.

Przed utworzeniem galerii należy wskazać pusty folder na dysku, oraz podać nazwę galerii, krótki opis. Dodatkowo należy ustawić kilka opcji konfiguracyjnych galerii.

- typ mapy
- rodzaj mapy
- maksymalny rozmiar zdjęcia
- maksymalny rozmiar miniatury
- ilość miniatur w linii (na pierwszej stronie galerii)
- początkowy zoom mapy
- timer (ilość sekund przy auto odtwarzaniu)
- szerokość i wysokość mapy
- opcja pokazuj lub nie dane EXIF
- wybór poszczególnych danych z EXIF jakie będą prezentowane w galerii

Możliwa jest również korekta kolejności. Początkowo na liście plików niewidoczne są miniatury (nie ładują się od razu żeby nie obciążać systemu). Po kliknięciu na ikonkę aparatu pojawi się miniatura.

Można również dodać opisy dla poszczególnych zdjęć.
W zakładce "wygląd" można zmienić kolory oraz czcionki używane w poszczególnych częściach galerii. Można również dodać znak wodny i miejsce na fotografii w którym znak wodny będzie widoczny.


Edycja galerii WWW

Przed edycją należy odczytać plik z konfiguracją w katalogu z galerią. Edycja pozwala na zmianę niektórych ustawień, kolejności zdjęć oraz zmianę ich opisów.

Istnieje również możliwość zamiany galerii w formacie HTML na PHP i na odwrót. Dodatkowo w zakładce "wygląd" można zmienić kolory oraz czcionki używane w poszczególnych częściach galerii. Można również dodać znak wodny i miejsce na fotografii w którym znak wodny będzie widoczny.

Program umożliwia konfigurację ekranu do przeglądania zdjęć. Ustawić można rozmiar mapy, defaultowe powiększenie mapy, timer dla pokazu slajdów, to czy mają być prezentowane dane EXIF oraz defaultowy typ mapy.

Mobirise

Geotagowanie

Większość smartfonów oraz niektóre aparaty kompaktowe potrafią same wstawić geotagi do zdjęć. Są również dodatkowe urządzenia do aparatów fotograficznych. Można również użyć urządzenia które pozwala na logowanie śladu GPS. Polega to na zapisie, co ustalony interwał czasowy (np. co 10 sek) współrzędnych GPS, daty i godziny. Po zgraniu takiego śladu, w GPS Album Viewer można zapisać do zdjęć współrzędne geograficzne (geotagi) zrobionych w tym czasie.

Jest wiele urządzeń pozwalających na zapisanie śladu GPS - począwszy od specjalnych liczników rowerowych, po małe urządzenia przeznaczone wyłącznie do tego celu, po smartwatche z funkcją GPS aż po smartfony i darmowe aplikacje logujące naszą pozycję GPS.

Parowanie zdjęć ze śladem GPS realizowane jest na podstawie daty i godziny zdjęcia z datą i godziną poszczególnych zapisów w śladzie GPS (zaszyte są tam poszczególne zapisy pozycji na swiecie wraz z datą i godziną).

© Copyright 2018 Paweł Mikołajczak